Lesreglement Tennis & Padel Salam

Tennis

 

 1. De lessen zullen uitsluitend gegeven worden door tennisleraren aangesloten bij Tennis & Padel Salam .
 2. Een lesuur bestaat uit 50 min.
 3. Het tennisseizoen bestaat uit 19 lesweken. (1 apr – 1 okt ) (1 okt – 1 april)
 4. Niet op komen dagen op om de les wat voor reden dan ook is voor rekening van de klant
 5. Gemiste lessen kunnen, mocht de mogelijkheid er zijn, worden ingehaald op een ander       Dit is geen zekerheid.
 6. Tennisschoenen zijn verplicht, de leraar is bevoegd leerlingen te weigeren als het niet voldoet aan de schoenen eis. Dit wordt verhaald op de klant.
 7. Er worden lessen gegeven in groepjes van 4, 6 of 8 . Privé les is ook mogelijk.
 8. Er zal onder geen enkele voorwaarden geld worden teruggestort.
 9. Er dient voor de 2e les betaald te zijn. Is dit niet het geval, dan zal de les voor de leerling niet doorgaan totdat er betaald is.
 10. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Indien de voorkeursdag of tijd vol is wordt u mogelijk op een andere tijd ingedeeld. 
 11. Er is een garantie van 18 lessen van de 19. (Dit geldt niet voor privé lessen). Alle overige lessen worden ingehaald. Alle lessen die worden afgezegd door de leraar worden ingehaald.
 12. Lessen bij Tennis & Padel Salam is alleen mogelijk wanneer:
  1. je lid bent van de desbetreffende tennisvereniging.
  2. je lid bent van een andere club, en een “niet spelend lid” pasje van de desbetreffende club hebt.
 13. Voor ieder niet verenigingslid zal er een voor afgesproken vergoeding in rekening worden gebracht bovenop de leskosten van de desbetreffende tennisvereniging.
 14. Het volgen van lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen       De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers en de vereniging zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten. Een eventuele aansprakelijkheid zal nooit verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Tennis & Padel Salam en de desbetreffende tennisvereniging.
 15. Het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier houdt in dat u akkoord gaat met de lesvoorwaarden van Tennis & Padel Salam, en de financiële consequenties daarvan.
 16. Tennis & Padel Salam zal ten allertijden trachten de wensen van de klant met betrekking tot de leraar voorkeur te verwenselijken, echter kan het voorkomen dat de training door een andere trainer zal worden ingevuld. 

 

 

Tijdens de volgende vakanties en/of feestdagen worden er geen lessen gegeven;

 

Voorjaarsvakantie

Meivakantie

Zomervakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Koningsdag

1e Paasdag